Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 29.8.2015

rozhodčí: Stahlberg Perttu

Žaryk od Řeky Lomnice                      7.10.2014   P         (FigaroHoralka- Zairaod Řeky Lomnice)
Stahlberg Perttu                         třída mladých  V1, CAJC, BOJ
very promising young male, good size, excellent head with beautifull expression, enough forechest for his age, exc.coat quality, good tail set, still a little soft back, sound movement, nice temperament (velmi nadějný mladý pes, správná velikost, výborná hlava, krásný výraz, dostetčné předhrudí vzhledem k věku, výborná kvlaita srsti, správně nasazený ocas, ještě měkčí záda, výrazný pohyb)

Ah Tabi Jamador             9.7.2013          P             (Krytonite for ManipulusRavnsager's- HesperisManipulus)
Stahlberg Perttu                         třída otevřená  V1, CAC, CAC ČMKU, BOB
Should have better scissors bite, good size, ex.type, a nice head, good shape of ribcage, good coat and colour, nice muscle conditions good tail set, good topline and sound movements, still a little loose elbows (měl by mít lepší nůžkový skus, správná velikost, výborný typ, pěkná hlava, dobrý tvar hrudníku, dobrá srst a barva, pěkná kondice osvalení, správné nasazení prutu, dobrá horní linie a výrazný pohyb, trochu volné lokty)

Ares ze Švabinského vrchu              15.11.2012 P         (Edwardvom Linteler-Forst FCI- Christieod Vévody Huberta)
Stahlberg Perttu                         třída pracovní  V1, CAC, r. CACIB
should have better scissor bite, good size, nice head, enough forechest, good shape of ribcage, excellent coat quality, tail set good, should move longer steps, not quite solid back (měl by mít lepší nůžkový skus, správná velikost, pěkná hlava, dostatečné předhrudí, správný tvar hrudníku, výborná kvalita srsti, dobře nasazený ocas, měl by se pohybovat delším krokem, nepříliš pevný hřbet. )

Ermann vom Wurmfeld                        2.6.2010 P  (Cajusvom Rauhenstein- Brunivom Wurmfeld)
Stahlberg Perttu                         třída pracovní  V2, r. CAC
good size and strenght, enough dark eyes, good forechest, nice ribcage, excellent coat quality, correct tail set, good top line, should move with longer steps behind (správná velikost a síla, dostatečně tmavé oči, dobré předhrudí, pěkný hrudník, výborná kvalita srsti, korektně nasazený prut, dobrá horní linie, měl by se pohybovat vzadu delším krokem.

Kenny Klim Chodsko    11.7.2012        P             (Edwardvom Linteler-Forst FCI- CedraKlim Chodsko)
Stahlberg Perttu                         třída pracovní  VD4
good proportions, enough strenght, nice head, need more forechest, good shape of ribcage, good coat quality, high tail set, soft back, should be better, angulated behind and moved with longer steps, needs more selfconfidence (správné proporce, dostatečně silný, pěkná hlava, potřeboval by více předhrudí, dobrý tvar hrudníku, dobrá kvalita srsti, vysoko nasazený prut, měkký hřbet, měl by být lépe úhlený vzadu a mít delší krok, potřebuje více sebedůvěry.)

Xirius od Strážné skály                        20.5.2013   P         (KoljaRevestreken's- Ollyod Strážné skály)
Stahlberg Perttu                         třída pracovní  VD3
slouhd have better scissor bite, strong head, good forechest, a little narrow ribcage, good coat quality and muscle condition, a little high tail set, could move with longer steps, not quite solid topline, loose movement in front (měl by mít lepší nůžkový skus, silná hlavam dobré předhrudí, trochu úzký hrudník, dobrá kvalita srsti a svalová kondice, trochu výše nasazený prut, měl by mít delší krok, ne úplně pevná horní linie, otevřený pohyb v předu.)

Betty z Heřmanova domu                   24.3.2014   F          (Erwinz Borovské myslivny- Terezaz Heřmanova domu)
Stahlberg Perttu                         mezitřída         V1-
nice size, good strenght, female head, enough forechest for her age, nice shape of ribcage, good angulated, enough coat, good tail set, moves the hind legs under body, still soft back (pěkná velikost, dobrá síla, fenší hlava, dostatečné předhrudí vzhledem k věku, pěkný tvar hrudníku, dobře zaúhlená, dostatek srsti, správně nasazený prut, zadní nohy v pohybu podsazuje pod tělo, ještě měkký hřbet.)

Bety z Kondrušova dvora                   28.9.2012   F          (Akimz Borovské myslivny- Peggyod Květušského potoka)
Stahlberg Perttu                         třída pracovní  V1-
good size, enough bones, feminine head, enouhg forechest, short upper arm, nice ribcage, good coat quality, too falling croup, soft and not quite stride back, should move with loger steps, esp. Behind (dobrá veilkost, dostatečně silná kostra, fenčí hlava, dostatečné předhrudí, krátké nadloktí, pěkný hrudník, správná kvalita srsti, příliš spáditá bedra a nedosattečně dlouhý krork, zvláště vzadu. )