Mezinárodní výstava Brno 8.2.2015

rozhodčí: Tibor KIS (HUN)

Fotogalerie: http://grandamity.rajce.idnes.cz/brno_nedele/

Hyco Hurricane Vinarský vrch       20.4.2014   P         (Ezredes Idesüss- Mystic Revestreken's)
Kis Tibor (HU)                            třída mladých  V2
8,9kg, good type, little bit too elongated body, good head size for body, divergent head planes, dark pigmentation, teeth bite correct, good constr.front with paralell legs, elegant body, well ribed chest, little bit too long but fern loin, very good coat quality, free movement with hard topline, free character (8,9kg, dobrý typ, trošku moc dlouhé tělo, správná velikost hlavy, rozdílná plocha hlavy a čenichu, tmavý pigment, korektní skus, správně utvářený předek s paralelními končetinami, elegantní tělo, správně vyžebřený hrudník, velmi dobrá kvalita srsti, volný pohyb s pevnou hřbetní linií, uvolněná povaha

Robert von Rauhenstein                   1.11.2013   P         (Baron von Rominten- Caroline von Rauhenstein)
Kis Tibor (HU)                            třída mladých  V1, CAJC
8,30kg, good type and size, little bit leggy construction, good head form but little bit weak chin, teeth bite correct, good pigm., little bit down set ear, good front, good bones, good chest, prefer longer neck, well ribbed chest, long sternum, good coat quality (8,30kg, správný typ a velikost, trošku nohatá postava, dobrý tvar hlavy, ale trochu slabší brada, skus korektní, dobrá pigmenatce, trochu níže nasazené slecho, správný předek, dobrá kostra, dobrý hrudník, preferoval bych delší krk, správně vyžebřený hrudník, dlouhá prsní kost, správná kvalita srsti)

Cedrik z Plzínů                 17.2.2013        P             (Kid z Rechte- Doris od Aglaii)
Kis Tibor (HU)                            mezitřída         VD2
9,40kg, good size, not my type, little bit geterogenous, body proportion, good size of head for the body, horse head appearance, big rounded light eyes, good pigment., teeth bite correct,correctly balalnced form, well ribbed chest, nice long sternum, well constructed rear part, in head is very soft, not show grooming, front is wide, behind too narrow, very short steps, too up tail in movement (9,40kg, správná velikost, není to můj typ, má trochu heterogenní těleské proporce, dobrá velikost hlavy k tělu, hlava koňského vzhledu, velké kulaté světlé oči, dobrý pigment, korektní skus, správně balancovaný formát, dobře vyžebřený hrudník, pěkná dlouhá prsní kost, správně utvářená zadní část, na hlavě příliš měkká srst, ne ve výstavní úpravě, vpředu je široký, vzadu příliš úzký, velmi krátký krok, v pohybu nese příliš vysoko prut. )

Quinto vom Linteler Forst                 27.10.2013             P         (Omar Sharif Jamador- Donata vom Linteler-Forst)
Kis Tibor (HU)                            mezitřída         V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB
8,9kg, good size and type, nice head, nice skull, well set ears, dark almond eyes, i like head planes more paralell, teeth bite correct, good constr.front with paralell legs, well filled withers, good ribbet chest, firn loin, harmonized angulation, good coat quality, well drived movement, free character (8,9kg, správná velikost a typ, pěkná kostra, správně nasazené slecho, tmavé, mandlové oči, přál bych mu více souběžnou linii lebky a čenichu, korektní skus, správný  v předu s paralelními končetinami, výborně vyplněný kohoutek, správně vyžebřený hrudník, zvrásněná bedra, harmonické úhlení, správná kvalita srsti, správně energický pohyb, uvolněná povaha

Ah Tabi Jamador            9.7.2013          P             (Krytonite for Manipulus Ravnsager's- Hesperis Manipulus)
Kis Tibor (HU)                            třída otevřená  V1, CAC, r. CACIB
8,6kg, very good type and size, typ.head form, kind express, nice flat skull, very good pigm., teeth bite correct, good angulation, little bit loose wrist, good space under , well ribbed chest, long sternum, good construction rear, coat good homolog, colour, not too powerfull movement, not too good presentation (8,6kg, velmi dobrý typ a velikost, typická hlava, laskavý výraz, pěkně rovná lebka, velmi dobrý pigment, skus nůžkový, dobré úhlení, volnější zápěstí, dobrý odstup, správně vyžebřený hrudník, dlouhá hrudní kost, správně stavěná záď, srst dobré homogenní barvy, ne příliš rázný pohyb, nepříliš dobrá prezentace

Baddy ze Šanovských polí               20.11.2011             P         (Ben Monymir- Ebony od Kněžské skály)
Kis Tibor (HU)                            třída otevřená  VD2
9,5kg, good type and size, masculine, light head for the body, short chin, nice flat skull, dark rounded eyes, teeth bite correct, up right shoulder, too short legs, flat feet, well ribbed chest, little bit loose loin, on head soft, on body moderate coat quality, in the movement see better than in standing, topline is too loose and not straight (9,5kg, správný typ a velikost, samčí, lehká hlava vůči tělu, kratší morda, pěkná rovná mozkovna, tmavé kulaté oko, korektní skus, strmější rameno, příliš krátké končetiny, ploché tlapky, správně vyžebřený hrudník, trochu volnější bedra, na hlavě měkčí, na těle středně kvalitní osrstění, v pohybu vypadá lépe než v postoji, horní linie je příliš volná a není rovná

Bodryk z Posluchovských strání                23.5.2013            P         (Dante Horalka- Isiss Viva Moravia)
Kis Tibor (HU)                            třída pracovní  vyloučen
9,7kg, good type and size, little bit light head, not too elegant expression, divergent head planes, too rounded eyes, I3 is missing, little bit moderate front angulation, east-west legs, very good chest and muscul. Moderate angülated behind, good coat (9,7kg, správný typ a velikost, trochu lehčí hlava, nepříliš elegantní výraz, různorodé plochy nosu a lebky, příliš kulaté oko, chybí I3, lehce průměrné úhlení předních konč., rozbíhavé nohy, velmi odbrý hrodník a osvalení, zadní úhlení průměrné, dobrá srst)

Holly Windstore Vinarský vrch      20.4.2014   F          (Erzedes Idesüss- Mystic Revestreken's)
Kis Tibor (HU)                            třída mladých  V2
7,8kg, good type and size, femine express., little bit elongated body, small head for body weight, dibergent head planes, good pigm., teeth bite correctly, even not perfectly firn legs in front, good angulation in front, shorter upper arm, filled withers, long neck, good ribbed chest, good constr. rear part, very good space under body, good coat quality, not too powerfull movement, short steps in front (7,80kg, správný typ a velikost, fenčí výraz, trochu delší tělo, malá hlava vzhledem k tělesné váze, rozdílné plochy hlavy a nosu, dobrý pigment, korektní skus, ne úplně dokonale pevné přední končetiny, správné úhlení vpředu, kratší nadloktí, plný kohoutek, dlouhý krk, správně vyžebřený hrudník, správně utvářená zadní část, velmi dobrý odstup, správná kvalita srsti, nepříliš vydatný pohyb, vpředu kratší krok)

Terzia vom Linteler Forst                  19.4.2014   F          (Alex von Rauhenstein- Hanne vom Linteler Forst)
Kis Tibor (HU)                            třída mladých  V1, CAJC, BOJ
7,50kg, moderate type, good constr. Body, good space under body, femin.head, good fleet skull, rounded a litlle bit dark eyes, correct teeth bite, good angulation in front, good filled forechest, little bit heard shaped ribcage, very good withers, back and loin binding, good consrt.rear, coat on head softer, on body good coat, free movement, elbows opening in movement (7,50kg, průměrný typ, správná stavba těla, dobrý odstup, fenčí hlava, správná lebka, kulaté, trochu tmavé oči, korektní skus, správné úhlení v předu, správně vyplněné předhrudí, hrudník trochu srdčitého tvaru, velmi dobře svázaný kohoutek, hřbet a bedra, správně utvářená zadní část, měkčí srst na hlavě, po tělě správná, volný pohyb, v pohybu otevření lokty.

Gita z Podliščí                  15.7.2013        F             (Del Piero z Roštěnských boří- Agy z Podliščí)
Kis Tibor (HU)                            mezitřída         VD1
8,20kg, good size, little bit het. Body, not too elegant expression, good head size, too rounded eyes, teeth bite correct, not correct front, too loose wrist, compact body, good loin, good musculature, moderate angulation behind, good coat quantity, not poverfull movement, restricted steps (8,20kg, správná velikost, trochu heterogenní tělo, nepříliš elegantní výraz, správná velikost hlavy, příliš kulaté oko, skus korektní, nekorektní v předu, příliš měkké zápěstí, kompaktní tělo, dorbá bedra,dobré osvalení, průměrně zaúhlená vzadu, správná kvalita osrstění, nevydatný pohyb, zkrácený krok.)

Quirina von Rauhenstein                  18.4.2013   F          (Asterix von der Wallreckte- Xara von Rauhenstein)
Kis Tibor (HU)                            třída pracovní  VD1
7,80kg, good size and type, heterogenic angulation, feminine small head for the body, divergent head planes, too rounded dark eyes, teeth bite correct, up right shoulder with upper arm not all time balanced in front, good hcest, masc. Loin, little bit shy today, good character and quality of coat, short steps, slightly rising topline (7,80kg, správný typ a velikost, rozdílné úhlení, fenčí hlava, malá vůči tělu, rozdílné plochy nosu a hlavy, příliš kulaté oko, korektní skus, nadloktí a rameno vpředu nejosu vždy dobře vyvážené, svalnatá bedra, dnes trochu plachá, dobrá povaha a kvalita srsti, kratší krok, trochu stoupající horní linie.)

Mystic Revestreken's 12.8.2009        F             (Barolo della Val Vezzeno- Ex Sentia Wait No More)
Kis Tibor (HU)                            třída šampiónů               V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB
9,10kg, very nice type, elegant in general, compact regul. Body, typ.head, little bit rounded, dark eye, nice flat skull, teeth bite correct, vonderfull filled forechest, very good constr.front, very good muscul., nice withers, back and loin connected, nice barrel-shaped ribcage, very good coat quality, good substance, today not clear aunderline, well drived behind movement, balanced topline. (9,10kg, velmi pkěný typ, celkově elegantní, kompaktní tělo, typická hlava, trochu kulatější, tmavé oko, pěkná plochá lebka, korektní skus, překrásně vyplněné předhrudí, velmi pěkná stavba v předu, výborné osvělení, pěkné spojení kohoutku, hřbetua  beder, pěkný sudovitý tvar hrudníku, velmi dobrá kvalita srsti, správná substance, dnes nepříliš čistá spodní linie, pěkně vydatný pohyb zadních, vyrovnaná horní linie).