Mezinárodní výstava Mladá Boleslav 30.8.2014

rozhodčí: Anna Rogowska (PL)


 

Ciky z Kondrušova dvora                  30.5.2013   P         (Akim z Borovské myslivny- Peggy od Květušského potoka)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V4
Good size, a little wide skull, good set ears, scissor bite, complete, good topline and underline, a little light, good angulation in back, good movement, good coat (Správná velikost, trochu širší lebka, správně nasazené slecho, skus nůžkový, kompletní, správná horní  i dolní linie, trochu lehčí, správné úhlení vzadu, správný pohyb, dobrá srst

Chamberlain Mirojan Bohemia      2.7.2013     P         (Kolja Revestreken's- Betula Mirojan Bohemia)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V2
Good type and size, good head, dark eyes, good set ears, scissor bite complete, good topline and underline, good angulation in front and back, in movement, back leg a bit outward going (Dobrý typ a velikost, dobrá hlava, tmavé oko, správně nasazené slecha, nůžkový úplný skus, správná hornía  spodní linie, dobré úhlení v předu i vzadu, v pohybu lehce vytáčíé zadní končetiny)

Chlup z Vrchánova        26.9.2013        P             (Cipísek z Ledecké zahrady- Arii z Černostudničního kopce)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V3
Hook unstable n movement, good size and type, good temperament, good head, good set ears, dark eyes, scossir bite, complete, a little troop higher than requested, short upper arm, strong wrist outgoing (Hlezna nestabilní v pohybu, správná velikost a typ, dobrý temperament, dobrá hlava, správně nasazené slecho, tmavé oko, skus nůžkový, kompletní, záď trochu vyšší než by měla být, krátké rameno, silně rozbíhavé hlezna)

Norik Horalka                    29.6.2013        P             (Resole della Val Vezzeno- Inge Horalka)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V
Back feet a bit outward in movement, good type, nice head, good set ears, scissor bire complete, good topline, a litte short stern, good angulation in front and back,a  bit french position, very good coat. (Zadní tlapky trochu rozbíhavé v pohybu, dobrý typ, pěkná hlava, správně nasazení slecho, nůžkový skus, kompletní, správná horní linie, kratší křížová kost, spávné úhlení vpředu i vzadu, trochu francouský postoj, velmi dobrá srst.)

Quinto vom Linteler Forst                 27.10.2013             P         (Omar Sharif Jamador- Donata vom Linteler-Forst)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V1, CAJC, BOJ, BOB
Very good type, good size, good bones, perfect head, dark eyes, scissor bite compete, good topline and underine, good angulation in front and back, good movement, good coat and temperament (Vemi dobrý typ, spváná veikost, sprvná kostra, perfektní hlava, tmavé oko, nůžkový skus, kompletní, dobrá horní i spodní linie, spávné úhlení vpředu i vzadu, správný pohyb, dobrá srst, správná povaha)

Andy z Křenovských strání              13.6.2011   P         (Juk z Rechte- Jitka z Husína)
Rogowska Anna, PL                  třída otevřená  V1, CAC, r. CACIB
Good type and size, good male head, good set ears, scissor bite compete, good coat, good topline and underine, good angulation in front and back, good movement, excelent (dobrý typ a veikost, správná samčí hlava, správně nasazené slecho, nůžkový, úpný skus, dobrá srst, dobrá horní a spodní linie, správné úhení v předu i vzadu, dobrý pohyb, výborný.)

Ares ze Švabinského vrchu            15.11.2012             P         (Edward vom Linteler-Forst FCI- Christie od Vévody Huberta)
Rogowska Anna, PL                  třída pracovní  V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB
Good type, good bones, in movement a little arched, good male head, good set ears, good eyes, scissor bite, complete, good underline, good angulation in front and back, good coat, good temperament (Dobrý typ, dobrá kostra, v pohybu lehce klenutý, správná samčí hlava, správně nasazené slecho, nůžkový skus, kompletní, dobrá spodní linie, spávné úhlení vpředu i vzadu, srávná srst, dobrá povaha.)

Arko z Vanyborek          5.5.2012          P             (Brit z Holašovických zahrad- Riva Kinetik)
Rogowska Anna, PL                  třída pracovní  V2-
Good size, good coat, good head, good set ears, scissor bite, complete, good topline, french position, weak movement in front, good angulation in back (správná velikost, dobrá hlava, správně nasazené slecho, skus nůžkový, kompletní, dobrá horní linie, francouzský postoj, slabý pohyb v předu, správné úhlení vzadu. )

Eina od Tisé skály         8.9.2013          F             (Brok od Kafíka- Ajka od Tisé skály)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V2
A little converse, good type, good topline and underline, good bones, good female head, good set ears, scissor bite complete, weak forechest, good angulation in front and back, a bit of french position (trochu přestavěná, dobrý typ, spávná horní i dolní linie, správná kostra, dobrá fenčí hlava, správně nasazené slecho, skus nůžkový, kompletní, slabé předhrudí, dobré úhlení vpředu i vzadu, trochu francouzský postoj)

Gaeta od Vévody Huberta                 10.4.2013   F          (Edward vom Linteler-Forst FCI- Lerynka od Vévody Huberta)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V3
Back feet move a bit outward, free in elbows in movement, very nice head, dark eyes, good set ears, scissor bite complete, a little arched in loins, a tool short upper arm, good coat (Zadní konč. V pohybu trochu vytočené, volnější v loktech za pohybu, velmi pěkná hlava, tmavé oko, dobře nasazené slecho, skus nůžový, kompletní, lehce klenutá v bedrech, kratší nadoktí, dobrá srst)

Lusy z Lodínské hájovny                  4.6.2013     F          (Cirk od Vlčího hřebene- Kety z Lodínské hájovny)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  VD4
Good size, bad movement, wide skull, scissor bite, complete, too higher topline, good coat (Dobrá veikost, špatný pohyb, široká lebka, skus nůžkový, kompletní, příiš vyšší záď, dobrá srst)

Quadriga vom Linteler-Forst           27.10.2013             F          (Omar Sharif Jamador- Donata vom Linteler-Forst)
Rogowska Anna, PL                  třída mladých  V1, CAJC
Good type, good bones, good temperament, very nice head, good set ears, scissor bite complete, good coat, good topline and underline, good forechest, good angulation in front and back, good movement (Dobrý typ, správná kostra, správná povaha, velmi pěkná hava, správně nasazené slecho, skus nůžková, kompletní, dobrá srst, dobrá horní i spodní linie, dobré předhrudí, správné úhení vpředu i vzadu, dobrý pohyb

Quirina von Rauhenstein                  18.4.2013   F          (Asterix von der Wallreckte- Xara von Rauhenstein)
Rogowska Anna, PL                  mezitřída         V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB
Good type and size, good bones, good female head, good set ears but bad carrying, dark eyes, scissor bite complete, good topline and underline, good coat,a  litte french position, good position at back, good movement (Dobrý typ a veikost, správní samiččí hlava, správně nasazené slecho ale šatné nesené, tmavé oko, nůžkový kompletní skus, dobrá horní i spodní linie, správná srst, trochu francouzský ostoj, dobrý postoj vzadu, správný pohyb)

Adel Clain z Ronovců 17.3.2013        F             (Kid z Rechte- Ema od Kafíka)
Rogowska Anna, PL                  třída otevřená  V3
Leg moovement too close and ebows outwards, femae head, good set ears, scissor bite complete, topine a little arched in oins, good forechest, a itte short upper arm, good muscle, good coat (Končetiny v pohybu příiš úzké a vytočené lokty, fenčí hava, správně nasazené slecho, skus nůžkový, kompletní, horní linie lehce klenutá v bedrech, dobré předhrudí, kratší nadloktí, správné osvalení, dobrá srst)

Connie z Koplalova       15.1.2013        F             (Garfield Kršlenica- Cita z Jarmočniska)
Rogowska Anna, PL                  třída otevřená  V1, CAC, r. CACIB
A litte back leg outward, good topline and underline, good bones, good type and size, female head, scissor bite comlpete, good set ears, good coat, good angulation in front, good movement (Trochu vytočené zadní nohy, dobrá horní i spodní linie, správná kostra, správný typ a velikost, fenčí hlava, skus nůžkový, úplný, správně nasazené slecho, dobrá srst, dobré úhlení v předu, správný pohyb)

Dita z Borecké kovárny                      6.7.2012     F          (Cid z Kochánecké Černavy- Bára z Borecké kovárny)
Rogowska Anna, PL                  třída otevřená  V2
Female head, scissor bite comlpete, good set ears, good coat, a little short upper arm, a little sway back (Fenčí hlava, skus nůžkový, kompletní, správně nasazené slecho, trochu kratší nadloktí, trochu houpavý hřbet)